Uw spulletjes niet helemaal wat u verwachtte?

Geen zorgen. U heeft steeds het recht uw goederen terug te sturen, of m.a.w. de overeenkomst te herroepen.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Dit kan op twee manieren:

1. Zonder voorafgaandelijke aanmelding van uw retour.
U retourneert ons de producten binnen de bedenktermijn en in het retourspakket voegt u een mededeling waaruit uw wens tot
herroeping blijkt. In dit geval dient u dus de producten te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Voeg indien mogelijk de paklijst toe aan
het retourpakket, zo hebben we zeker alle correcte gegevens.

2. Vooraf aangemelde retour
U heeft eveneens de mogelijkheid de retour wél vooraf aan te melden.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen met een vooraf aangemelde retour,
moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) binnen de bedenktermijn op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U ontvangt vervolgens van ons een bevestiging.
Retouren kunnen NIET aangemeld worden via Social Media (Facebook, Instagram, …) of via WhatsApp.

Voor een vooraf aangemelde retour mag U ook gebruik maken van het Europees Modelformulier dat u hier kan Downloaden, maar dat is helemaal geen verplichting, U mag ook uw eigen formulier gebruiken.

Wij zijn zelf geen fan van “formulieren” en handelen de retour liever met u persoonlijk af. Maar de wet bepaald het zo…
Wanneer wij een mailtje of een berichtje ontvangen van u zullen wij u even graag verder helpen, ook zonder formulieren.

Vanaf het moment dat u heeft laten weten van de koop af te zien, heeft u vanaf dát moment maximaal 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. Dus: als u op dag 12 na ontvangst aan ons laat weten van de koop af te zien, heeft u nog 14 dagen om te retourneren vanaf dat moment. Dit betekend dat het pakketje niet binnen de bedenktijd geretourneerd moet worden, maar tenlaatste 14 dagen nadat u ons liet weten van de koop af te zien.

Samen met dit formulier stuurt u de goederen dan terug naar één van de twee adressen die je terugvindt onderaan deze pagina.
De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.

Gevolgen van de herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U kan één van deze twee retour-adressen gebruiken naar uw eigen keuze:

NEDERLAND
Villa Vrolijk
t.a.v. retouren + (bestelnummer)
Trasmolenlaan 12
3447 GZ Woerden (NL)

BELGIE
Villa Vrolijk
T.a.v. retouren + (bestelnummer)
Geelseweg 8C
2200 Herentals

U mag het product passen, bekijken of het aan uw verwachting voldoet maar u mag het product niet gebruiken. Wij verzoeken u om de originele verpakking zo goed mogelijk intact te houden. Het product terugsturen in de originele verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk is een vorm van respect die wij enorm appreciëren. Zo blijft het product toch nog verkoopbaar. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Uitzondering herroepingsrecht” Hygiëne producten zoals fopspenen waarvan de verzegeling na de levering verbroken is kunnen niet geretourneerd worden.